Psykoterapeutti

Antti Rantanen

Psykoterapeutti (KELA - pätevyys)

Olen koulutukseltani Valviran laillistama ja KELA:n hyväksymä ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työtavassani korostuvat ratkaisukeskeiset sekä käyttäytymisterapeuttiset menetelmät. Erityispiirteenä osaamisessani ovat asiakaskeskeisyys,tavoitteellisuus sekä tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät, joilla voidaan tuottaa tehokkaita ja kestäviä muutoksia asiakkaissa. 

Kasvastuspsykologian tohtori (KT) :

Olen erikoistunut kasvatuspsykologian tohtoriopinnoissani ohjaukseen ja psykoterapiaan. Kasvatuspsykologian pääainekoulutus on osa kasvatustieteiden monialaista koulutusohjelmaa ja tunnusomaiset tutkintonimikkeet ovat kasvatustieteen maisteri(KM), lisensiaatti(KL), tohtori (KT). Kasvatuspsykologian pääainekoulutuksesta valmistuneet sijoittuvat erilaisiin ohjauksen ja konsultaatioalueen tehtäviin sekä jatkokoulutuksen kautta myös terapiatyöhön.

Tutkimustyössä olen keskittynyt tunteiden psykofysiologiaan sekä tunnereaktioiden,  kognitiivisten prosessien ja kommunikoinnin välisiin suhteisiin.

  +Tarkat koulutustiedot

Terapeuttinen lähestymistapa

- Ratkaisukeskeinen

Keskeiset hoidolliset elementit:

- Asiakaskeskeisyys ja tavoitteellisuus

- Tehokkaimpien menetelmien hyödyntäminen

- Vaikeiden ja traumaattisten kokemusten purkaminen

- Hyvinvointia lisäävien ajattelu- ja tunneprosessien vahvistaminen

 

Palvelujen ikäryhmät

- Nuoret:16-25-vuotiaat

  - Aikuiset:26-67-vuotiaat

 

Alan työkokemus

- Psykoterapeutti, R Solutions (2012-)

-Tutkijatohtori/Vapaa tutkija (2016-)

- Tutkijatohtori/Akatemiatutkija, Oulun yliopisto (2014-2016)

- Kasvatuspsykologian assistentti, Oulun yliopisto (2006-2013)

- Psykologian assistentti, Oulun yliopisto (2005-2006)


Olen tehnyt hyvin monipuolista ohjaus- ja terapiatyötä sekä siihen liittyvää tutkimusta vuodesta 2005 yksilöiden, parien ja ryhmien parissa. Olen työssäni perehtynyt erityisesti vaikeiden tunneongelmien purkamiseen sekä  joustavaa tunteiden säätelyä vahvistavien menetelmien hyödyntämiseen. 

Tutkimusosaamiseni kytkeytyy erilaisten kognitiivisten prosesssien,ajattelutyylien ja tunnereaktioiden välisiin suhteisiin sekä tehokkaaseen terapeuttiseen kommunikaatioon. Tämä osaaminen on keskeinen osa ammattitaitoani ja auttaa vaikeidenkin psyykkisten ongelmien tai häiriötilojen purkamisessa.