Julkaisut

Tutkimukseni on keskittynyt ohjaukseen ja psykoterapiaan liittyvän tuloksellisen kommunikaation sekä siihen kytkeytyvän emootiodynamiikan tarkasteluun. Alla on valikoidut julkaisuni, jossa on eroteltu artikkelit, kirjat ja esitelmät omiin kategorioihinsa.

Artikkelit tieteellisissä lehdissä

1. Rantanen, A., Laukka, S., Siipo, A., Tiinanen, S., Tarvainen, M., Kortelainen, J., Lehtihalmes, M., Seppänen, T. (2017). Verbalization has regulatory influences on autonomic activity during recall of unpleasant experience. (Submitted)

2. Rantanen, A. & Soini, S. (2017). Changes in counselor trainees’ responses to clients’ message after Peer Group Consultation (PGC) training. British Journal of Guidance and Counselling.

3. Laukka, S.; Rantanen, A., Alexandrov, Yu.I., Apanovitsch, V., Jääskeläinen, I. (2016). Effects of acculturation on cognitive styles. “Tutkitusti” book series (MIND program), Academy of Finland, Gaudeamus.

4. Tavakoli, H., Atyabi, A., Rantanen, A., Laukka, SJ., Nefti-Meziani, & S., Heikkilä, J. (2015). Predicting the Valence of a Scene from Observers' Eye Movements. PLoS ONE 10(10): e0141174. doi:10.1371/journal.pone.0141174

5. Kiema-Junes, H., Rantanen, A., Laukka, S., Siipo, A., Soini, H. (2014). The connection between skilled counseling and client's heart rate variability. Procedia - Social and Behavioral Sciences 159, 802-807.

6. Rantanen, A. & Soini, H. (2013). Development of the Counselor Response Observation System. Measurement in Counseling and Development 46(4): 247–260.

7. Rantanen, A., Siipo, A., Väyrynen, E., Lehtihalmes, M., Seppänen, T. & Laukka, S. (2013). Heart rate variability (HRV) of male subjects related to oral reports of affective pictures. Procedia of Social and Behavioral Sciences 84: 13–17.

8. Laukka, S., Rantanen, A., Juntunen, T., & Rinkinen, A. (2010). Oral reporting of affective pictures related to viewing distance. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 5, 493-497.

9. Rantanen, A., Lehtihalmes, M., Seppänen, T. & Laukka, S. (2010). Heart Rate Variability (HRV) reflecting from oral reports of negative experience. Procedia of Social and Behavioral Sciences 5: 483–487.

Artikkelit konferenssijulkaisuissa

10. Suorsa, T., Rantanen, A., Siipo, A., Laukka, S. & Soini, H. (2015). Physiology, behavior, contextual experience. Systemic and subject-scientific approach to psychological research on counselling. 16th Biennial Conference of the International Society of Theoretical Psychology. Coventry(UK), 26.6.-30.6.2015.

11. Haapala, M., Rantanen, A., Falck, A., Tuulonen, A., Väyrynen, E., Seppänen, T., Laukka S. (2013). Voluntary eye movement patterns while viewing Müller-Lyer illusion: a new screening method for scotoma patients. BIOSIGNALS, 267-270.

12. Suorsa, T., Rantanen, A., Mäenpää, M., Soini, H. (2013). Toward a subject-scientific research of counselling. Doing psychology under new conditions. In: Marvakis et al., ISTP 2013, Captus University Press, 42.

13. Laukka, S.J., Rantanen, A., Zhao, G., Taini, M., & Heikkilä, J. (2008). Affective pictures and emotion analysis of facial expressions with local binary pattern operator: Preliminary results. Proc. the First Finnish Symposium on Emotions and Human-Technology Interaction (EHTI’08), Tampere, Finland, 18-22, ISBN 978-951-44-7347-0.

Kirjat

14. Soini, H., Rantanen, A. & Suorsa, T. (2012). Ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja oppimaan - konsultatiivinen työote ohjaustaitojen koulutusmenetelmänä. Oppilashuollon kehittämisverkosto. (Title in english: "Peer Group Counselling as a training method")

Opinnäytteet

15. Väitöskirja, Kasvatuspsykologia/ Rantanen A. (2014). Development of methodology for assessing counseling interactions: Developing the Counselor Response Observation System and assessing applicability of heart-rate variability to the measurement of emotions during verbal reporting. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium, 150. (Dissertation, educational psychology)

16. Pro Gradu, Kasvatuspsykologia/ Rantanen, A. (2006). Ohjaustaitojen mittarin toimivuus ja noviisohjaajan taitoprofiili. (Masters thesis, educational psychology/Title in english: Reliability of counselling skills measure and skills of novice counsellors)

17. Kandidaatin työ, Varhaiskasvatus/ Rantanen, A. (2002). Kiusaaminen esikouluryhmässä ja ensimmäisellä luokalla: lastentarhanopettajan ja luokanopettajan haastattelututkimus. (Bachelor thesis, early childhood education/Title in english: "Bullying among preschool and first grade children - A Qualitative study")