Työnohjaus

Haluatko parantaa työssä jaksamista tai ratkaista työhön liittyviä ongelmia/haasteita? Olen ollut mukana kehittämissä konsultatiivista ohjausotetta ja työnohjausmenetelmää Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla sekä antanut työnohjausta eri alojen ammattilaisille vuodesta 2005 lähtien. Työnohjauspalveluni mahdollistavat korkealaatuisten ja kestävien ratkaisujen rakentamisen työhön ja työympäristöön kytkeytyvien ihmissuhteisiin liittyviin haasteisiin luottamuksellisessa ja asiakaslähtöisessä ilmapiirissä. Ohjaus perustuu ratkaisukeskeiseen ja systeemiseen lähestymistapaan ja siinä huomioidaan välittömien haasteiden lisäksi laajempi toiminnallinen konteksti johon haasteet kytkeytyvät. Ohjauksen lähtökohtana on asiakkaan/asiakkaiden yksilöllinen tilanne ja toiveet, joiden pohjalta rakennetaan tavoitteet ja toimintasuunnitelma.Tavoitteisiin päästään kiinni systemaattisen työskentelyn avulla hyödyntäen tehokkaita ohjauksellisia menetelmiä .

Ratkaisukeskeinen yksilötyönohjaus

Tarjoan ratkaisukeskeistä yksilötyönohjausta, jonka perustana on tavoite-orientoitunut ja asiakaslähtöinen työskentely. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa asiakkaalla on mahdollista tarkentaa tapaansa tehdä työtä, jaksamistaan ja niitä alueita, jotka kaipaavat kohennusta. Ohjauksessa pyritään hyödyntämään asiakkaan vahvuudet ja olemassaolevat resurssit sekä tuottamaan uusia toimivia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsultatiivinen ryhmätyönohjaus

Tarjoan konsultatiivista ryhmätyönohjausta, jossa korostuu asiakaskeskeinen ja tavoite-orientoitunut työote. Konsultatiivinen työnohjausmenetelmä on Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla kehitetty työnohjausmenetelmä, joka perustuu vankkaan tutkimusnäyttöön. Se takaa osallistujille tasavertaiset mahdollisuudet osallistumiseen ja painottaa tavoite-orientoitunutta, asiakaskeskeistä otetta. Keskeistä konsultatiivisessa työskentelyssä on se, että koko ryhmän kokemukset ja resurssit saadaan käyttöön niin yksilöiden kuin tiimin toimintaan liittyvien kysymysten edistämisessä tai ratkaisemisessa. Työnohjaus voidaan toteuttaa parhaiten 4-8 hengen ryhmässä,