Miten psykoterapiapalveluni voi auttaa sinua?

Tarjoamassani psykoterapiassa hoito suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan tarpeitasi ja lähtökohtiasi. Sinun kokemushistoriasi, ongelmat, vahvuudet ja tavoitteet ovat ainutlaatuisia ja näin myös hoidon täytyy kyetä vastaamaan näihin lähtökohtiin. Työskentely aloitetaan rakentamalla yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota toteutetaan tutkimusnäyttöön perustuvien korkealaatuisten menetelmien avulla. Terapian myötä opit kukistamaan ongelmia ylläpitävät mekanismit, kokemaan enemmän iloa ja onnellisuutta, säätelemään joustavammin tunteitasi ja viemää elämääsi kohti niitä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja arvokkaita.

Lyhyellä tähtäimellä psykoterapia voi auttaa sinua

 • Helpottamaan olotilaasi: Jo pelkkä psykoterapeuttinen keskustelu vähentää hetkellisesti ahdistus ja masennusoireita.
 • Tuottamaan erilaisia näkökulmia sekä laajentamaan ajattelun ja ratkaisujen mahdollisuuksia.
 • Säätelemään tunteita tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjausta vahvistavien menetelmien avulla.
 • Tunnistamaan haitallisia ajattelu/käyttäytymismalleja.
 • Tunnistamaan hyödyllisiä ajattelu/käyttäytymismalleja.
 • Selkeyttämään tavoitteita sekä vahvistamaan hyvinvointia ja positiivisia muutoksia edistävää toimintaa.

Ajan myötä psykoterapia voi auttaa sinua

 • Katkaisemaan negatiivisten ajatusten/tunteiden kierteen ja oppia kokemaan enemmän onnellisuutta.
 • Oppimaan, miten voit paremmin säädellä ja kohentaa tapaasi reagoida vaikeisiinkin asioihin.
 • Purkamaan raskaita ja traumaattisia kokemuksia.
 • Rakentamaan tasapainoa tunne-elämään.
 • Löytämään suunnan tunnistamalla tärkeät asiat elämässäsi ja oppimalla kohdistamaan toimintasi siten, että se palvelee parhaiten hyvinvointiasi.
 • Vahvistamaan hyödyllisiä ja toimivia ajattelu/käyttäytymismalleja
 • Rakentamaan toimivia ihmissuhteita.
 • Vahvistamaan itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin .