Tarkat koulutustiedot

Terapiakoulutus

Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus 2010-2013

Ericksonilainen hypnoosi – koulutus 2012

Kasvatuspsykologian pääaineopinnot

Tohtorin tutkinto 2014

Väitöskirja: Development of methodology for assessing counseling interactions:Developing the Counselor Response Observation System and assessing applicability of heart rate variability to the measurement of client emotions during verbal reporting 160 op

Ohjaus ja psykoterapia 15 op

Ohjauksen erikoistumisopinnot 10 op

Psykofysiologia 10 op

Psykofysiologinen mittaaminen 10 op

Psykometriikka 10 op

Kasvatuspsykologian tieteenteoria ja metodologia 10 op

Maisterin tutkinto 2006

Pro Gradu: Ohjaustaitojen mittarin toimivuus ja noviisiohjaajan taitoprofiili 30 op

Tutkimusmenetelmäopinnot 27 op

Harjoittelu: Kasvatuspsykologian klinikka 12 op

Psyykkiset häiriöt ja terapia 6 op

Ohjauksen psykologia I-II 15.5 op

Organisaatiopsykologia 6 op

Koulutuspsykologia 4 op

Psykologian loppukuulustelu I-II 11.5 op

Neuropsykologia I-II 10 op

Kehityspsykologia I-III 16 op

Persoonallisuuden psykologia I-II 10 op

Sosiaalipsykologia 4 op

Psykologian sovellukset 6 op

Psykologian historia 4 op

Psykologian johdantokurssi 4 op