Ericksonilainen hypnoosi

Ericksonilaiseen hypnoterapia on suggestiivinen hoitomuoto, jolla voidaan auttaa tutkitusti esimerkiksi stressistä, ahdistuneisuudesta, peloista tai kivuista kärsiviä asiakkaita. Hypnoottisen suggestion avulla voidaan fasilitoida henkilössä jo olemassa olevia kykyjä ja potentiaaleja, jotka eivät ole kyseisellä hetkellä tehokkaassa käytössä. Hypnoterapiassa tulokseen pääseminen edellyttää suggestiivisen kokemuksen toistamista tai harjoittamista, jotta erilainen kokemisen tapa voi muotoutua ja vahvistua.

Hypnoosi- tai suggestiohoidoista puhuttaessa on usein syytä tuoda esille siihen liittyvät väärinymmärrykset. Viihdehypnoosi ja elokuvat ovat luoneet ja vahvistaneet mielikuvia taikatempuista, joilla ihmisiä ohjelmoidaan tekemään mitä tahansa, ilman että henkilöt ovat edes tietoisia siitä tai kykeneviä vastustamaan hypnotistin käskyjä. Vastoin tätä virheellistä käsitystä, hypnoottinen tila on kuitenkin hyvin luonnollinen kokemus, johon Erickson viittasi jokapäiväisen transsin jatkeena. Jokapäiväinen transsi tarkoittaa syventynyttä keskittymisen kokemusta, johon törmäämme päivittäin kiinnittämättä huomiota siihen. Se on hetki, jolloin olemme täysin uppoutuneita johonkin tekemiseen, aivan itsestään. Tällainen hetki on jo sinällään rentouttava ja hyödyllinen, mutta sitä voidaan hypnoterapeuttisilla tekniikoilla edelleen vahvistaa ja syventää sekä hyödyntää ongelmien ratkaisussa. 

Lisätietoa Ericksonilaisesta hypnoosista löytyy blogistani

Ericksonilaisen hypnoterapian hinta on 85€/60min